Het Middengebied, tegenwoordig ook wel het Rijk van Dommel en Aa genoemd, behelst grofweg  de stedelijk regio  Eindhoven en Helmond, het voormalige Gewest Helmond samen met de toenmalige agglomeratie Eindhoven. Het betreffen de volgende gemeenten: Eindhoven (oost), Helmond, Geldrop Mierlo, Nuenen c.a., Son en Breugel, Helmond en Laarbeek, Daarnaast richten wij ons ook op de Waterschappen wanneer het projecten zijn die binnen deze gemeenten vallen.

Hieronder een opsomming van de voornaamste karakteristieke plekken

Dommeldal

Collse-Wmolen_Dommel

Het Dommeldal bestaat voornamelijk uit laaggelegen natte natuurgebieden die bestaan uit hooi- en grasland, moeras en broekbos afgewisseld met kleinschalig akkerland. Zo vind je er het Nuenens Broek, de Rietmussen, het Bokt, de Urkhovense zeggen, Heerendonk, Hooidonk, het Spekt en de Breugelse Beemden. Verder vind je er nog eeuwenoude watermolens, zoals de Opwettense watermolen, de Collse watermolen en de Hooidonkse watermolen, maar ook oude landgoederen en kastelen zoals het kasteel van Geldrop, Soeterbeek en het voormalige kloostercomplex van Hooidonk.

De Goorloop

goorloop

In en om het Goorloopdal vind je kleinschalig broeklandschap en beemden, afgewisseld met bolle akkers en kampen met houtwallen, populierenopstanden en grasland. Bekend zijn o.a. het boscomplex van Groot Goor, Sang en Goorkens, de Warande, landgoed Croy met het gelijknamige kasteel, het eeuwenoude Hagelkruis op de Hoge akkers te Aarle-Rixtel, het Hof te Lieshout en de Oude Toren te Stiphout.

Andere natuurgebieden en landschappen

Stiphout1

Naast de hierboven genoemde gebieden kent het Middengebied nog meer verspreid liggende waardevolle natuurgebieden zoals De Ruwseeuwsels, de Reijbroeken, de Beemd, de Biezen, Coovels bos en de Bakelse beemden. Verder kent het Middengebied nog uitgestrekte bos- en heidecomplexen zoals de Geeneindse heide, de Gerwense heide de Molenheide, de Lieshoutse heide de Papenvoortse heide en de Grotelse heide. Behalve natuurgebieden vindt men hier ook talloze cultuurhistorisch waardevolle (bolle) grotere en kleine akkercomplexen zoals op Gijzenrooi, Croy, de Hoge akkers, het Achterbosch Heerendonk en Hooidonk.