Onze stichting is incidenteel en structureel vertegenwoordigd in klankbordgroepen en werkgroepen van overheidsinstanties en organisaties op het terrein van natuur, landschap, milieu en erfgoed.            Verder stellen wij ons pro-actief op om zaken in een vroegtijdig stadium bespreekbaar te maken.

Op dit moment richten wij ons onder meer op:

 • Voorkomen van de aanleg van een waterharmonica i  Natte Natuurparel nbaij WZI Aarle-Rixtel 
 • Omleiding Dierdonk Helmond
 • Verbieden van en handhavend optreden tegen reclame langs wegen
 • Ontwikkeling woonproject Malthezerhoeve m.b.t. archeologische en cultuurhistorische waarden
 • Ontwerp kanalenvisie gemeente Laarbeek

Recentelijk afgerond:

 • omgevingsvisie Nuenen c.a. m.b.t. erfgoed, natuur- en landschap
 • compensatie Natuur en veiligstelling bodemarchief Asdonk
 • omgevingsvisie Laarbeek m.b.t. erfgoed, natuur en landschap

Onze stichting participeert in:

 • Werkgroep mobiliteit gemeente Nuenen
 • Omgevingsvisie Laarbeek, deelnemer klankbordgroep
 • Bomenvervangingsplan Laarbeek, deelnemer Klankbordgroep
 • Werkgroep Project Het Gulden land
 • Deelname organisatie natuurmarkt Helmond
 • Adviseren van en participeren in het Trefpunt Groen Eindhoven
 • Donateur/sympatisant van de Stichting NetwerkGrondig
 • Beraad Vlieghinder Moet Minder
 • Klankbordgroep Groen Laarbeek
 • Klankbordgroep Buitengebied gemeente Mierlo-Geldrop
 • Klankbordgroep Buitengebied gemeente Nuenen CA

 

Zandpaden.

Waardevol Erfgoed belangrijk voor de natuur

Hieronder een handreiking m.b.t. het behoud van zandpaden.

Handreiking_Zandpaden

Plan automotive campus Helmond

Ons  beroep ingesteld  bij de Raad van State tegen de uitbreiding van de Automotive campus in Helmond is ongegrond verklaard. Het ging met name om de bestemming van een voormalige vuilstortplaats t.b.v. de aanleg van boven- en ondergrondse infrastructuur /bebouwing en de mogelijke consequenties daarvan voor het direct aangrenzende natuurgebied het Coovels bos. Het bestemmen an sich heeft volgens de RvSt geen directe consequenties. Nu is het wachten op evt omgevingsvergunning waartegen wij kunnen ageren

Omleiding Dierdonk

Door de provincie is een Pip vastgesteld m.b.t. de N279 . Hierin is een omleiding van de N279 om Dierdonk-Helmond opgenomen.Wij zijn tegen deze omleiding en hebben dat eerder al in onze zienswijze verwoord. Inmiddels hebben wij beroep  ingesteld bij de Raad van State.Onkangs zijn wij ter zitting geweest.De zaak is uitgesteld in afwachting van nader onderzoek naar de gebruikte verkeersmodellen.

Hockeypark Dierdonk

Raad van State heeft  ons beroep tegen het  uitbreidingsplan Hockeypark Helmond gegrond verklaard.

zie:https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@116363/201801966-1-r2/#highlight=de%20horst

 

Reclame langs wegen

We hebben bij de provincie een pleidooi gehouden om de (sluik)reclame langs (snel)wegen te verbieden.

Daarnaast hebben we onze regio-gemeenten persoonlijk benaderd om meer handhavend op te treden.

Inmiddels is er door Prov. Staten een motie aangenomen die pleit voor het tegengaan van voornoemde reclame.

Impressie van de Bakelse Aa t.h.v.  de Bakelse beemden:

 

Werkgroep Mobiliteit Nuenen c.a.

Onze stichting is vertegenwoordigd in de Werkgroep Mobiliteit van de gemeente Nuenen. Hierbij wordt met name aandacht gegeven aan de ontwikkelingen m.b.t. verkeerscirculatie binnen deze gemeente, de problemen rond het doorgaande verkeer en het adviseren van oplossingen