De belangrijkste (cultuurhistorisch) landschappen en natuurgebieden

A: Natuurgebieden, grasland, moeras en broekbos. Historische groenstructuren met houtwallen en singels.

1 Fraaie cultuurhistorische watermolens: de Collse molen, de Opwettense molen en de Hooidonkse molen.

2 Kasteel Geldrop en Kasteel Soeterbeek in Nederwetten behoren tot dit cultuurgoed.
3 De vochtige bossen Nuenens Broek en de Ruweeuwsels.
4 Het dorpsgezicht van Nederwetten en de Oude Toren van Nederwetten.
5 De Rietmussen, ten zuiden van de Toren Nederwetten.
6 Urkhovense Zeggen, natuurgebied tussen Eindhoven, Geldrop en Nuenen.
7 Heerendonken Breugelsche Beemden, tussen Hooidonk en Gerwen.
8 Het Bokt tussen Eindhoven en Son.
9 De Ruweeuwsels te Lieshout
10.De Reijbroecken en de Beemd te Aarle-Rixtel
11 De Hut met de Broekaa te Aarle-Rixtel
12.De Bakelse beemden te Helmond/Bakel
13.De Biezen te aarle-Rixtel
14.De Grotelse heide te Bakel
15 Eijckenlust te beek en Donk
16 Valkendijk/Broekeling Croy te Aarle-Rixtel
17 Het Coovels Bos helmond
18. De Bundertjes c.a. helmond/aarle-Rixtel;

B: In en rond de Goorloop, afwisselend kleinschalig broekenlandschap, met bolle akkers en kampen, met grasland en populierenbossen. 

9  Het vochtige bos Het Goor.
10  Het cultuurhistorische Kasteel en Landgoed Croy en het natuurgebied en wandelpark Warande.
11  Het Hagelkruis in het oude agrarische gebied bij Aarle-Rixtel.
12  Het fraaie dorpsgezicht van Stiphout.
13  Het natte natuurbos Sang en Goorkens bij Mierlo.
14

C: Boscomplexen en heideontginningen, hooggelegen droge hoofdstructuur. Met voornamelijk naaldbossen en heidevelden. Verder het open landschap van de verkavelde agrarische gebieden.

14  Ten zuiden van het Eindhovens kanaal fraaie landschappen, zoals gebied Molenheide.
15  Cultuurlandschap Gijzenrooi tussen Geldrop en Eindhoven.
16  De Papenvoortsche Heide.
17  Geeneindse Heide, ten westen van Stiphout.
18  De Gerwense heide.
19  Landgoed Gulbergen, met golfbaan en dierentuin.
20  Het beschermd dorpsgezicht Broek bij Mierlo.

NB. Deze opsomming is niet volledig

Monumentaal Erfgoed

Onze stichting zet zich ook in voor het behoud resp. veilig stellen van ons ( archeologisch) bodemarchief  , beeldbepalende panden, gemeenteleijke en rijksmonumenten

Onze stichting is aangesloten bij de bond Heemschut