De Stichting kent geen bezoldigden.

Donaties zijn volledig aftrekbaar bij de fiscus: NL22 INGB0002367297

Update financiën

Saldo 1 juli 2020 zakelijke rekening St Middengebied en zakelijke spaarrekening St.Middengebied

Fin.overzicht 2022:

Alle bestuurders en andere vrijwilligers zijn onbezoldigd

Stichting Middengebied p/a/Dorpsstraat 30G 5735EE Aarle-Rixtel

Kamer van koophandel: 41092633 / ANBI dossiernummer 91299

Bank: NL22INGB0002367297 t.n.v. Stichting Middengebied

RSIN/fiscaalnummer: 816705057