Op dit moment richten wij ons onder meer op:

Uitbreiding Hockeypark

De gemeente Helmond heeft onlangs een bestemmingsplan vastgesteld dat het mogelijk moet waken het bestaande hockeypark aan de warande in in noordelijke richting uit te breiden.Momenteel zijn we een beroepschrift aan het voorbereiden voor de Raad van State

Omleiding Dierdonk

Door de provincie is een Pip vastgesteld m.b.t. de N279 .Hierin is een omleiding van de N279 om Dierdonk-Helmond opgenomen.Wij zijn tegen deze omleiding en hebben dat eerder al in onze zienswijze verwoord.Inmiddels hebben wij beroep  ingesteld bij de Raad van Sate

Reclame langs wegen

We hebben bij de provincie een pleidooi gehouden om de (sluik)reclame langs (snel)wegen te verbieden.

Inmiddels is er door Prov. Staten een motie aangenomen die pleit voor het tegengaan van voornoemde reclame.

 

 

Impressie van de Bakelse Aa t.h.v.  de Bakelse beemden: