Onze stichting is incidenteel en structureel vertegenwoordigd in klankbordgroepen en werkgroepen van overheidsinstanties en organisaties op het terrein van natuur, landschap,milieu en erfgoed.Verder stellen wij ons pro-actief op om zaken in een vroegtijdig stadium bespreekbaar te maken.

Op dit moment richten wij ons onder meer op:

  • Omleiding Dierdonk Helmond
  • Verbieden reclame langs wegen
  • Plan Automotive campus Helmond
  • Werkgroep mobiliteit gemeente Nuenen
  • Omgevingsvisie Laarbeek, deelnemer klankbordgroep
  • Bomenvervangingsplan Laarbeek, deelnemer Klankbordgroep
  • Werkgroep Project Het Gulden land
  • Deelname natuurmarkt Helmond

Plan automotive campus Helmond

Wij hebben beroep ingesteld tegen de uitbreiding van de Automotive campus in helmond en met name m.b.t. een voor,ile vuilstortplaats

Omleiding Dierdonk

Door de provincie is een Pip vastgesteld m.b.t. de N279 .Hierin is een omleiding van de N279 om Dierdonk-Helmond opgenomen.Wij zijn tegen deze omleiding en hebben dat eerder al in onze zienswijze verwoord.Inmiddels hebben wij beroep  ingesteld bij de Raad van Sate

Raad van State verwerpt uitbreidingsplan Hockeypark Helmond o.g.v. o.a. onze beroep:

zie:https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@116363/201801966-1-r2/#highlight=de%20horst

 

Reclame langs wegen

We hebben bij de provincie een pleidooi gehouden om de (sluik)reclame langs (snel)wegen te verbieden.

Daarnaast hebben we onze regio-gemeenten persoonlijk benaderd om meer handhavend op te treden.

Inmiddels is er door Prov. Staten een motie aangenomen die pleit voor het tegengaan van voornoemde reclame.

 

Impressie van de Bakelse Aa t.h.v.  de Bakelse beemden: