Donaties zijn volledig aftrekbaar bij de fiscus: NL22 INGB0002367297

Update financiën

Saldo 1 juli 2020 zakelijke rekening St Middengebied en zakelijke spaarrekening St.Middengebied