Foto's - 0663

Laatste nieuws:

Attero, die Landgoed De Gulbergen in erfpacht heeft, heeft achter de rug van de MRE-gemeenten een plan gesmeed met Wast Word om hier een Themapark te maken over afval e.d.

Onze stichting houdt de ontwikkelingen hier  al jaren nauwgezet in de gaten.

De Raad van State heeft ons beroep tegen  de uitbreiding hockeypark, Warande, Helmond gegrond verklaard!

 

De stichting Middengebied is een organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor de duurzame instandhouding van de natuur, landschap en cultuurhistorische waarden. We hebben de ambitie om het Middengebied te vrijwaren van verdere verstedelijking en verrommeling. Wij zetten ons in om de groene en recreatieve kwaliteiten van het gebied verder te ontwikkelen en te verstevigen.                 De vrijwilligers van de Stichting Middengebied zijn zeer goed op de hoogte van wat er in het werkgebied aan bestaande landschappelijke en cultuurhistorische elementen aanwezig is. Ook zijn onze vrijwilligers volop actief bij verschillende organisaties en participeren zij in verschillende advies- en klankbordgroepen van de verschillende overheden.

Stichting Middengebied p/a/Dorpsstraat 30G 5735EE Aarle-Rixtel
Kamer van koophandel: 41092633 / ANBI dossiernummer 91299
Bank: NL22INGB0002367297 t.n.v. Stichting Middengebied
RSIN/fiscaalnummer: 816705057