Foto's - 0663

De stichting Middengebied is een organisatie  die zich inzet voor de duurzame instandhouding van de natuur, landschap en cultuurhistorische waarden (materieel erfgoed). We hebben de ambitie om het Middengebied te vrijwaren van verdere verstedelijking en verrommeling. De stichting zet zich  in om de groene /landschappelijke/ recreatieve kwaliteiten van het gebied verder te ontwikkelen en te behouden, herstellen en te verstevigen. Ook zet zij in voor het behoud, herstel en verbetering van het erfgoed. Het bestuur van de Stichting Middengebied is  goed op de hoogte van wat er in het werkgebied aan bestaande landschappelijke en cultuurhistorische elementen aanwezig is. Het bestuur laat zich tevens bijstaan en informeren door een  informeel netwerk van contactpersonen/ vrijwilligers die volop actief zijn bij verschillende organisaties. De leden van het bestuur participeren zelf – naast in verschillende organisaties- in verschillende advies- en klankbordgroepen van de verschillende overheden.Ook zijn zij actief als veldwerker.

Stichting Middengebied p/a/Dorpsstraat 30G 5735EE Aarle-Rixtel
Kamer van koophandel: 41092633 / ANBI dossiernummer 91299
Bank: NL22INGB0002367297 t.n.v. Stichting Middengebied
RSIN/fiscaalnummer: 816705057